Visual Storytelling

Iedereen heeft een boeiend en uniek verhaal te vertellen.

Maar dat verhaal brengen is niet altijd even simpel.

Door mijn ervaring in "branding en storytelling" kan ik je helpen met het in beeld brengen van jouw verhaal.

 

Jij hebt vast ook een sterk en uniek verhaal te vertellen, laat het mij weten!

 

Een tijdje geleden nam ik deel aan de escape-room voor vakmensen bij VAKlab in Bokrijk. Met 11 andere vakmensen uit verschillende disciplines en onder begeleiding van 4 experten staken we gedurende 3 dagen de handen uit de mouwen met het proces als doel. Ik hield er goeie herinneringen en enkele fijne contacten aan over en voor de gelegenheid fotografeerde ik vooral de handen, die van groot belang zijn voor de vakman/vrouw.

Ferment is een platform voor buitenbakkers en liefhebbers van de gefermenteerde keuken. Wij organiseren broodworkshops, bakken pizza in de openlucht en gaan aan de slag met al wat gist en broebelt. Zo brengen ze mensen gezellig samen.

Ferment zet in op:
> het ontwikkelen en gebruiken van smaakcultuur als een sociaal bindmiddel;
> het valoriseren en promoten van kennis over gefermenteerde voeding, in het bijzonder brood;
> het opzetten van educatieve en participatieve onderzoeksprojecten.

 

Qualified photographer since 2013

Passionated since forever

Follow me!


Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze site mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door kopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf.