Contact


Office: Terboekt 58, 3600 Genk, België

 

VAT: BE0537.196.193

 

Phone: +32 472 62 17 15

 

Email: mail@pietergregoire.be

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.


Subscribe to our mailing list. We send emails rarely, carefully considering your time and attention.

* indicates required

Aangesloten bij de Nationale Vereniging van Beroepsfotografen VZW.

 

 

Qualified photographer since 2013

Passionated since forever

Follow me!


Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze site mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door kopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf.