Contact


Office: Terboekt 58, 3600 Genk, België

 

Phone: +32 472 62 17 15

 

Email: mail@pietergregoire.be

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.


Tot uiterlijk 15 juli 2020 kandidaat-ondernemer bij Ondernemersatelier cvba so – Starterslabo Limburg

Windekestraat 1, 3600 Genk    -     BTW BE 0876 478 439

Tel.: +32 (0)89 36 57 71    -    www.starterslabo.be    -    lim@starterslabo.be

Subscribe to our mailing list. We send emails rarely, carefully considering your time and attention.

* indicates required

 

Qualified photographer since 2013

Passionated since forever

Follow me!


Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze site mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door kopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf.