Posts met de tag visual storytellingWaarom ik me ging specialiseren in digitale storytelling?
06. mei 2021
Vorig jaar startte ik een postgraduaat “Digitale Storytelling” aan hogeschool PXL. Waarom dat ik dat deed en wat digitale storytelling precies inhoudt, dat lees je in deze blog.

07. maart 2019
Graag vertel ik je over hoe ik fotograaf werd, mijn passie voor architectuur, interieurs en visual storytelling...

 

Qualified photographer since 2013

Passionated since forever

Follow me!


Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze site mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door kopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf.