Posts met de tag creatief ondernemen21. augustus 2020
Dat we voor grote uitdagingen staan, dat hoef ik je wellicht niet meer te vertellen…

14. juni 2019
Over het “Creative FairPlay” manifest, #tegendebakker, “gratis bestaat niet” en starten als creatieve ondernemer.

 

Qualified photographer since 2013

Passionated since forever

Follow me!


Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze site mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door kopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf.