03. januari 2020
Een jaar is weer voorbijgevlogen...

07. oktober 2019
"Alles wat je aandacht geeft, groeit." Dit citaat van Aristoteles is super-actueel. Het komt erop neer dat je je tijd en energie gaat steken in datgene waarvan je wil dat het gaat groeien.

02. september 2019
Wie kleine kinderen heeft kent het vast wel, de waaromvraag… En zelfs al geef je er antwoord op, er komt gewoon weer terug een “waarom?”.

14. juni 2019
Over het “Creative FairPlay” manifest, #tegendebakker, “gratis bestaat niet” en starten als creatieve ondernemer.

09. mei 2019
Begin dit jaar ben ik een reeks workshops voor ondernemers gestart bij VAKlab in Bokrijk. Wat heeft Bokrijk te maken met ondernemen?

02. april 2019
Zelfstandig ondernemen, niet voor iedereen evident... Starterslabo kan je hierin begeleiden, lees hier verder hoe ik het ervaar.

07. maart 2019
Graag vertel ik je over hoe ik fotograaf werd, mijn passie voor architectuur, interieurs en visual storytelling...

 

Qualified photographer since 2013

Passionated since forever

Follow me!


Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze site mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door kopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf.