Architectuurfotografie

Uw architectuurprojecten verdienen kwalitatieve architectuurreportages.

Door mijn achtergrond als interieurarchitect begrijp ik wat jij wil vertellen met jouw projecten.

Als fotograaf werk ik mee aan uw visie en identiteit.

 

Ik geloof in een persoonlijke aanpak, neem gerust even contact op!

COUR, Maastrichts voor binnenplaats, is een verwijzing naar de historie van de plek. De voormalige binnentuin is meermaals verbouwd. Wat bij velen bekend stond als Weerenbeck Postzegel- en Munthandel, wordt nu nieuw leven ingeblazen als een creatieve en informele gedeelde werkplek. Het geheel bestaat uit zes werkplekken, een kleine werkplaats, een multifunctionele vergaderruimte met presentatiemogelijkheden en een informele overlegruimte.

Initiatiefnemers zijn de Limburgse ontwerpers Roos Verhooren (grafisch en webdesign) en Jeroen de Waal (architect). In samenwerking met Maurice Gortmans, Bas Vrehen en Patoe Ateliers, hebben zij gedurende een half jaar gewerkt aan een grondige renovatie van de voormalige binnentuin tot kleinschalig atelier. 

Qualified photographer since 2013

Passionated since forever

Follow me!


Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze site mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door kopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf.